Zprávy z akcí

Zahraniční a mezinárodní aktivity ČRDM v roce 2001

Logo České rady dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže byla v oblasti zahraničních vztahů v roce 2001 mnohem aktivnější než v předchozích letech. Ať již svou účastí při přípravách Bílé knihy EU o mládeži, cestami na zahraniční setkání a semináře, přípravou a administrováním serveru evropa.adam.cz či uspořádáním vlastní akce pro partnerské národní rady mládeže (Setkání v srdci Evropy). Od září je při ČRDM v činnosti aktivní pracovní skupina pro zahraničí složená ze zástupců sedmi sdružení (Junák, Pionýr, A-TOM, FoS, YMCA, ASK a INEX-SDA).

Příprava Bílé knihy EU pro oblast politiky mládeže se završila představením tohoto dokumentu v listopadu 2001 na Kolokviu v belgickém Ghentu (Gentu) za účasti české delegace, v níž nechyběl zástupce ČRDM Pavel Trantina.

Ten se také v průběhu roku aktivně účastnil probíhajících diskusí – ať již v Hospodářské a sociální radě EU, na půdě Rady členů Evropského fóra mládeže či v České republice, kde v květnu řídil první mezinárodní Setkání v srdci Evropy, navštívené sedmnácti zástupci deseti národních rad mládeže ze zemí připravujících se na členství v EU.

Pavel Trantina se také na základě výzvy MŠMT zúčastnil jako jediný zástupce českých sdružení mládeže Fóra mládeže 31. Generální konference UNESCO v Paříži.

Tato i další pracovní cesty „vyslanců” ČRDM do zahraničí (Fórum mládeže Středoevropské iniciativy, Festival občanství ve Francii apod.) přinesly jak spoustu nových informací, tak především kontaktů, které jsou pro intenzivní mezinárodní kontakty klíčové. Ukázalo se, že k České republice se v této oblasti na mezinárodním fóru váží značné naděje, které jsme zatím zdaleka nenaplnili (mimo jiné proto, že Česká republika nemá stále svého odpovídajícího zástupce v Evropském fóru mládeže). Prezentace, kterou České republice dělají zástupci ČRDM, byly v roce 2001 prvním výrazným krokem k naplnění této výzvy.

Vedena snahou zpřístupnit co největšímu počtu mladých lidí přiměřené informace o Evropě a mládeži v ní, připravila a s podporou ČNA Mládež založila Česká rada dětí a mládeže obsažný portál evropa.adam.cz. Ten je postupně doplňován a aktualizován.

Velmi podrobné informace o zahraničních aktivitách – včetně dokumentů, na jejichž tvorbě se zástupci ČRDM podíleli, lze nalézt např. ve dvojčísle 6-7 zpravodaje Archa nebo na stránkách evropa.adam.cz.

Napsal: admin