Zprávy z akcí

Zahraniční a mezinárodní aktivity ČRDM v roce 2002

Logo České rady dětí a mládeže

V roce 2002 Česká rada dětí a mládeže rozšířila své mezinárodní aktivity. Stala se členem dvou mezinárodních sítí – EAICY (Evropská aliance zařízení pro volný čas dětí a mládeže) a PREMJER (síť evropských regionálních a národních rad mládeže).

V kanceláři ČRDM jsme přivítali dva mladé dobrovolníky ze zahraničí. Na jaře na měsíc Sergiu Nastase, koordinátora sítě PREMJER, který nás učil zacházet s databází sdružení dětí a mládeže v Evropě a po dva letní měsíce s námi a některými členskými sdruženími trávil čas Ital Francesco Palazollo, účastník vzdělávacího programu EU Leonardo da Vinci.

ČRDM pokračovala v provozování serveru evropa.adam.cz, kde informuje mladé lidi o možnostech v Evropě, a rozjela i anglické zpravodajství o mládeži v ČR na adrese czechyouth.adam.cz. Kromě toho vytvořila a spravuje internetové stránky EAICY.

Rok 2002 byl ve znamení pokračování diskusí o Bílé knize EU o mládeži. ČRDM se podílela na překladu Bílé knihy do češtiny a v rámci Národní konference o mládeži řídila diskusní skupinu mimoškolní výchově a vzdělávání. Místopředseda Pavel Trantina zastupoval ČRDM na konferenci „13410s” („Třináctka kandidátských zemí pro náctileté”) v Budapešti, kde se hovořilo o zavádění dokumentu v zemích EU a zemích kandidátských.

V době Bambiriády proběhlo již druhé Setkání v Srdci Evropy, jehož se na pozvání ČRDM zúčastnili mladí lidé z Polska, Slovenska, Slovinska, Německa a ČR.

Významná byla i účast našich zástupců na akcích v zahraničí: na Fóru pro děti a rodinu ve Štrasburku (Jana Jílková – AVZO), na Konferenci ministrů zemí Rady Evropy zodpovědných za mládež v řecké Soluni (Pavel Trantina), na konferenci Youropa v Dánsku (Petra Machálková, Jiří Kučera, Petr Krampl), na konferenci sítě PREMJER v řeckém Korintu (Marek Krajči, Pavel Trantina) apod.

Evropské fórum mládeže po celý rok hledalo cesty, jak dosáhnout odpovídajícího zastoupení České republiky. Proto jsme měli možnost přivítat v Praze na říjnovém kulatém stole sdružení dětí a mládeže o možnostech dosažení jediné národní rady mládeže v ČR zástupce fóra Finna Denstadta a místopředseda ČRDM Pavel Trantina se mohl zúčastnit valného shromáždění Evropského fóra mládeže na Maltě.

Dobrou spolupráci má ČRDM s Radou mládeže Slovenska – zúčastnili jsme se např. jí organizovaného Mladého parlamentu i výročního valného shromáždění, její zástupci přijeli na Setkání v srdci Evropy. ČRDM je zastoupena v Česko-slovenské komisi pro spolupráci mládeže, stejně jako v obdobné komisi pro spolupráci s Německem, a v roce 2002 se aktivně účastnila jejich činnosti.

ČRDM se rovněž zúčastnila NGOs fóra při Fóru 2000 (setkání nevládních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží). Na ČRDM jsme uvítali delegace z různých zemí a institucí, např. Maďarsko, Štýrsko (Rakousko), Slovensko, Evropská komise.


Setkání v srdci Evropy 2002
Setkání Slovensko-české komise pro mládež

Další informace o zahraničních aktivitách lze nalézt např. na stránkách evropa.adam.cz.

Napsal: admin