Archiv nabídek

Jak na Evropské volby? S projektem YOUTH2EU

Logo projektu YOUTH2EU

Volby do Evropského parlamentu v červnu 2024 budou pro mnohé mladé lidi jejich prvními. Proč jsou důležité? Co je to Evropský parlament, o čem rozhoduje a co může ovlivnit? To vše se dozvíte v našem mezinárodním projektu YOUTH2EU, do něhož se zapojí mladí lidé z Polska, ČR, Španělska, Itálie a Řecka.

V rámci projektu mladí lidé vytvoří a provedou kampaň na sociálních sítích s cílem zvýšit informovanost a zájem jejich vrstevníků o evropské instituce a účast ve volbách do Evropského parlamentu.

Projekt sestává ze třech mezinárodních prezenčních setkání (v ČR, Španělsku a Řecku), průběžné spolupráce v projektových týmech na národních úrovních i online mezinárodně a dále místních akcí pro mladé lidi.

Termíny mezinárodních setkání:

  • 27. 11. – 1. 12. 2023 v ČR (Praha);
  • 29. 1. – 2. 2. 2023 ve Španělsku (Sevilla);
  • 4.–8. 3. 2023 v Řecku (Patras).

Díky projektu se mladí lidé dozvědí, proč se zajímat o instituce Evropské unie a zapojovat se do voleb do Evropského parlamentu, jak se tvoří obsah (nejen) na sociální sítě (videa, grafika, plakáty…), jak se stát „digitálními lídry“ a vytvořený obsah pak využijí v kampani na sociálních sítích i místní úrovni.

Účast je otevřena mladým lidem-prvovoličům do Evropského parlamentu (věk 18–22 let) a pracovníkům s mládeží (bez věkového omezení). Celkem hledáme 9 mladých lidí (občanů ČR) hlavně z menších měst, vesnic a lokálních komunit a 3 pracovníky s mládeží, z nichž vytvoříme projektový tým. Z účastníků pak vybereme ty, jež se zúčastní setkání v ČR a zahraničí (dle časových možností účastníků), kde získají vědomosti a dovednosti potřebné pro projektové aktivity, jež pak předají ostatním členům projektového týmu, aby je mohli všichni využít pro vytvoření výstupů a dosažení cílů projektu.

Vyplněné přihlášky posílejte do 19. 11. 2024 e-mailem na adresu zahranici@crdm.cz.

Projekt je realizován s podporou programu Evropské unie Erasmus+. Díky tomu bude účastníkům bezplatně zajištěna doprava, ubytování, stravování i program během projektu. Projekt pořádají organizace Centrum Edukacji i Badan Społecznych (Polsko), Fondazione Toscana Sostenibile (Itálie), Achaiko Instituto Ekpedefsis Enilikon (Řecko), Česká rada dětí a mládeže a Centre of Local Actions and Social Heritage (Španělsko).

Účelem projektu je podporovat mladé lidi v zapojení do demokratických procesů ve společnosti. Účelem projektu není propagovat a podporovat konkrétní politické strany a hnutí.

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení