Archiv nabídek

Přihlaste se na výměnu zástupců organizací dětí a mládeže ČR-Izrael v roce 2023!

Výměna mládeže ČR--Izrael 2022 – výlet do Judské pouště (foto Marek Krajči)

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Součástí programu bude představení různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, dále například diskuse mezi účastníky, přednášky s lektory, kreativní workshopy, návštěvy významných památek a také poznávání lidí a kultury partnerské země.

Pro plánování a realizaci tohoto bilaterálního projektu hledáme členy týmu, kteří se budou aktivně podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a kteří se zároveň stanou účastníky této dvoustranné výměny – týden v ČR, týden v Izraeli. O tom, jak probíhala výměna v minulosti, si můžete přečíst v článcích Čeští mladí vedoucí v Izraeli nebo Výměna mládeže s Izraelem se povedla. Zprávy z předchozích let (projekt běží už od roku 2010) naleznete v sekci Zprávy z akcí na tomto webu.

Předběžný termín české části je 1 týden kolem poloviny října 2023, izraelské části 1 týden začátkem listopadu 2023. Celkový počet členů týmu je 10 lidí. Preferujeme zástupce členských organizací ČRDM.

Profil zájemců

  • Věk 18–26 let
  • Pozice vedoucího dětí a mládeže v organizaci výhodou
  • Komunikační znalost angličtiny
  • Zájem o současnost a historii Izraele ve vztahu k ČR, zájem o dobrovolnictví, o práci s dětmi a mládeží
  • Časové možnosti k účasti na plánování a realizaci projektu – účast na přípravných schůzkách dle dohody v červnu, září a říjnu (schůzky bývají pořádány hybridní formou), účast na samotné výměně v ČR a Izraeli

Dle pravidel financování projektu bude od účastníků vyžadován příspěvek na cestovné (letenky do Izraele) ve výši 50 % skutečné ceny (předpokládaná spoluúčast tedy bude kolem 5000–7000 Kč dle ceny letenky). Ostatní náklady spojené s účastí na projektu (stravování, ubytování v Izraeli, místní doprava, vstupné…) hradí účastníkům pořadatelé.

Ubytování v rámci české části projektu v Praze nemůžeme bohužel pro české účastníky zajistit. V dosavadních letech si však mimopražští účastníci vždy zajistili ubytování, například prostřednictvím své organizace nebo známých. Stravování, místní dopravu, vstupné atd. v rámci české části budou českým účastníkům plně hrazeny.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku se svým krátkým představením (viz profil), portrétní fotografií, motivací a znalostmi, které můžete uplatnit, zasílejte na e-mailovou adresu zahranici@crdm.czUzávěrka přihlášek je 13. 6. 2023.

Těšíme se na Vás!

Projekt je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení